Call us  T 06 229 09 002

Praktijk voor natuurgeneeskundig consult

Edith Magnusstraat 27
1103 DA Amsterdam

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

PRIVACY-DOCUMENT

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat ik  als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat uw naw gegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Pure Ayurveda, Frida Hayatmahomed doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik als behandelende therapeut:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de behandeling en kan gebruikt worden:
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Uw Naw-gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan 
opstellen, en het eventueel toezenden via gewone post van therapeutisch materiaal.
 • Uw gegevens van het contactformulier op de website wordt slechts gebruikt om mailwisseling met u te hebben aangaande het maken van een afspraak of voor het beantwoorden van de gestelde vraag.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling bv alternatieve geneeswijze of natuurgeneeskundig

consult

 • de kosten van het consult.
 • E- mailadres /Telefoonnummer
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer wordt enkel en alleen gebruikt voor het maken of verzetten van afspraken en het toesturen van uw factuur In geen geval zal uw e-mailadres of telefoonnummer met derden worden gedeeld.

 

RBCZ registratie nr 505016R | VIV lid nummer 1907838 | Lid BCHT